Lukman Harahap, Muhammad Husin Al Fatah, and Layyin Mahfiana. 2020. “Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Limbah Styrofoam Menjadi Barang Bernilai Ekonomis Di Kampung Sentra Pengrajin Mainan Pesawat Terbang”. Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (1), 42-50. https://doi.org/10.29062/engagement.v4i1.108.